Skaraborg

En ny hyvel till hyvellinjen och uppgradering av spånutsuget. Den gamla fläkten blev nedgraderad till transportfläkt och linjen fick en ny fläkt! En ny cyklon placerades utanför hyvleriet med en rotorsluss som matar ner i en transportledning till spånmagasinet. En ny frekvensstyrd fläkt placerades på renlusftssidan för att optimera energiförbrukningen.