Om oss

Spånutsug och speciallösningar till tillverkningsindustrin utgör den största delen av vår verksamhet. Vi projekterar både små och stora anläggningar där målet är kostnadseffektivitet både vid inköp och drift.  

Småländskt hantverk i generationer

Nikolaussons Plåtslageri AB är beläget i Lammhult, mitt i södra Sverige, och grundades 1974 av Alvar Nikolausson. Idag drivs verksamheten vidare av sönerna, Kjell-Åke och Christer Nikolausson. Företaget var från början ett byggnadsplåtslageri men började tidigt nischa sig på spånutsug till bl.a. möbelindustrier, husfabriker, sågverk och hyvlerier.

Spånutsug utgör idag den största delen av vår verksamhet. Vi konstruerar, tillverkar, monterar och säljer spånutsug till träindustrin. Till våra produkter hör bl.a. cykloner, rotorslussar, jethattar och ljuddämpare. Nya produkter utvecklas kontinuerligt då behov uppstår.

Vi åtar oss projekt för att leverera kompletta stoftavskiljningssystem, antingen med montage eller för egenmontage av kund.

Vår målsättning vid projektering är att minimera kundens kostnader, såväl investeringskostnader som driftskostnader.

Korta tillverkningskedjor och att personer fortlöper i projekten medför kontinuerlig feed back både från service och montering. Detta underlättar och förbättrar ständigt våra anläggningar och produkter, i synnerhet gällande monterings- och serviceegenskaper.

Affärsidé

Nikolaussons Plåtslageri AB siktar på att vara en ledande leverantör i Sverige av kompletta spånutsugningssystem, från projektering till färdig anläggning. Vi ska även leverera rörsystem och detaljer för egenmontage.

Vi ska tillhandahålla en snabb och effektiv service, både vad gäller reservdelar och produkter. Vi ska vara flexibla i verksamheten och personalen på företaget skall kunna skifta arbetsuppgifter för att få erfarenhet att kunna lösa problem och komma med idéer på förbättringar.

För att få nöjda kunder skall Nikolaussons Plåtslageri AB kunna erbjuda helhetslösningar från dimensionering och konstruktion till ett fungerande materialhanteringssystem och även kunna ta fram speciallösningar vid behov. Produkten som företaget levererar skall ha den krävda, eller bättre, kvaliteten. Företaget skall vara lätt att kommunicera med samt ha flexibla och smidiga lösningar.

Kvalitet

Vi sätter alltid våra kunder i fokus och då våra kunder är återkommande har vi ett fortgående samtal med dem, vilket hjälper till att förutse inte bara nuvarande behov, utan även framtida behov. I produktionen används maskiner som gör det möjligt att dokumentera och spara tillverkningsparametrar, detta hjälper oss att kvalitetssäkra och ständigt förbättra våra produkter.

Vi har löpande stickprovsmätningar på all tillverkning, utom rotorslussar, där varje enhet kontrolleras och provkörs. Upptäcks fel i tillverkning gör den korta produktionskedjan att problemet genast åtgärdas. På samma sätt kan problem som uppstår i anläggningar effektivt och snabbt lösas. Alla färdiga anläggningar mäts in och dokumenteras för att säkerställa att de fungerar tillfredsställande.

klossfälla
cyklon

Spånutsug

kloster

Industriplåt

Rotorsluss

Produkter

måttband och miniräknare

Projektering