Sjöbergs – stoftavskiljning

Kunden ville skilja putsdammet från övrigt träavfall. Vår lösning var att ett nytt filter med containertömning placerades på en innergård och en behovsstyrd fläkt kopplades in på undertryck. Mer flöde till fler maskiner och till en lägre driftskostnad.