Klevshult

Den nya hyvellinjen krävde en ny spånlada och två cykloner monterades på taket. Efter några år ville kunden få ner ljudnivån och minska energiförbrukningen på de gamla hyvellinjerna. Vi kompletterade med ljuddämpare och nya cykloner på en tillbyggnad på spånmagasinet. Fläktarna kopplades in på renluftssidan för att spara effekt och ljudnivå.