Willa Nordic

Från projektering och planplåt till färdig stofthanteringsutrustning till en husfabrik. Då inte rören kunde monteras ovanifrån på maskinerna drogs rörledningar innan plattan gjöts. Filter och fläkt monterades i närliggande byggnad för att få ner ljudnivån och skapa en tyst arbetsmiljö.