Fläktar

En fläkt är mer än bara en fläkt. Det är lungorna och motorn i spånutsuget. Vi dimensionerar varje anläggning efter dina förutsättningar och tar fram den bästa fläkten för dina behov. Fläktar finns i en mängd olika fabrikat, modeller och storlekar i flera olika utföranden.

Det första vi måste ta reda på är hur stort luftbehovet är. Därefter dimensioneras (eller beräknas befintligt) rörsystem för att bestämma hur mycket fläkten ska behöva trycka. Om fläkten ska hantera material eller inte bestämmer vilken typ av fläkthjul som ska användas. Sist men inte minst tittar vi på om det ska vara en axialfläkt, direktdriven radialfläkt eller remdriven radialfläkt. Därefter kan vi se över vilka alternativ på fläktar och modeller som kan vara aktuella.

Bland dessa ses över vilka förutsättningar som finns för bl.a. buller, effektförbrukning och prisnivå och vi kan ta fram ett välmotiverat och prisvärt förslag.

fläkthjulstyper på radialfläktar

T-hjul

T-hjul

Klarar stora mängder material, låg verkningsgrad, hög ljudnivå

P-hjul

P-hjul

Klarar måttliga mängder damm, något högre verkningsgrad, något lägre ljudnivå

B-hjul

B-hjul

Klarar marginella mängder damm, hög verkningsgrad, låg ljudnivå

Olika typer av drivning

Direktdriven fläkt

Direktdriven

Fläkthjulet monteras direkt på motoraxel. Enkelt och kostnadseffektivt utförande. Inga kraftöverföringar och därmed inga transmissionsförluster. Kan vara ofördelaktigt vid service, reparation och underhåll. Frekvensstyrs för varvtalsreglering och behovsstyrning. Platsbesparande.

Direktdriven fläkt med koppling

Direktdriven med koppling

Fläkthjulet monteras på en egen fläktaxel som är separat lagrad. Små förluster i kraftöverföringen med koppling. Enklare att demontera vid service, reparation och underhåll. Fläkten blir längre och tar större utrymme. Frekvensstyrs för varvtalsreglering och behovsstyrning.

Remdriven fläkt

Remdriven

Fläkthjulet monteras på en egen fläktaxel som är separat lagrad. Måttliga förluster i kraftöverföringen med remdrift. Enklare att demontera vid service, reparation och underhåll. Behöver ej frekvensstyras för att ändra varvtal, men kan inte behovsstyras genom att växla mellan olika varvtal.

Egen tillverkning

Fabriken ligger centralt i Småland, några mil norr om Växjö. Vi tillverkar spånutsugningssystem i både galvaniserat, rostfritt och svartplåtsutförande, från 0,7 mm till 3 mm. Till den egna tillverkningen hör bland annat rörsystem, cykloner och rotorslussar. I tillverkningen används en CAM-utskärningsmaskin i samband med plåtutbredningsprogram för att effektivt kunna säkerställa en god passform och hög kvalitet redan i början av tillverkningsprocessen.

Enstyckstillverkning och kundspecifika lösningar görs på förfrågan eller då behov uppstår. Dessa sparas även i en databas för att kunna tas fram och anpassas till nya applikationer och förutsättningar.