Stoftavskiljning

Filter och cykloner är komponenter som avskiljer träavfallet från utsugsluften.

För högre krav på dammfrihet och möjlighet till värmeåtervinning monteras filter som stoftavkiljare. Vi monterar flera olika fabrikat och modeller, beroende på dammtyp, stoftmängd, luftmängd och vad som fungerar bäst för just dina behov!

Cykloner är ett enklare och mer underhållsfritt alternativ när dammkraven inte är lika höga. Cykloner innehåller inga rörliga delar och inga filtermedia som behöver bytas. Vi tillverkar egna cykloner i många storlekar och tar även fram kundspecifika modeller där behov finns. Minsta modellen som vi tillverkat är 180 mm i diameter och den största hittills har blivit 2600 mm i diameter.

Cyklon

Cykloner

Våra cykloner är grovavskiljare som har dimensionerats för att ha en mycket god avskiljningsförmåga. Kan levereras med eller utan ett kraftigt benstativ för uppställning på underliggande balkstativ eller placering direkt på betongplatta.

De är tillverkade i 2-3 mm svartplåt och är sektionsbyggda för högre stabilitet, lägre ljudnivå och enklare montage. Cyklonerna är lämpade för såväl övertryck som undertryck.

Cyklonerna finns i ett flertal storlekar upp till 45 000-55 000 m3/h, beroende på applikation.

Superblowerfilter

Filter

Nikolaussons Plåtslageri AB säljer och monterar ett flertal olika filtertyper och anpassar dessa efter vad som krävs, och förväntas krävas, i framtiden. Detta kan med fördel användas för att spara energi i form av värme. Det är även väl lämpat för tätort och placering där kraven på låga stoftutsläpp är höga.

Egen tillverkning

Fabriken ligger centralt i Småland, några mil norr om Växjö. Vi tillverkar spånutsugningssystem i både galvaniserat, rostfritt och svartplåtsutförande, från 0,7 mm till 3 mm. Till den egna tillverkningen hör bland annat rörsystem, cykloner och rotorslussar. I tillverkningen används en CAM-utskärningsmaskin i samband med plåtutbredningsprogram för att effektivt kunna säkerställa en god passform och hög kvalitet redan i början av tillverkningsprocessen.

Enstyckstillverkning och kundspecifika lösningar görs på förfrågan eller då behov uppstår. Dessa sparas även i en databas för att kunna tas fram och anpassas till nya applikationer och förutsättningar.