Rörsystem

Vi tillverkar stora delar av rörsystemen i vår egen fabrik i Lammhult. Detta gör att vi kan hålla nere ledtider och kostnader även för lite mer udda artiklar och kundanpassade dimensioner.

rörböj

Rörsystem

Rörsystem från 0,7-1,5 mm i galvaniserad plåt och rörsystem i 1,5-3 mm i svartplåt finns som standard i sortimentet. Detta gäller för såväl rör och övergångar som böjar och grenrör.

Spjäll
Spjäll

Spjäll

Bland våra spjäll finns både manuella skjutspjäll och pneumatiska automatspjäll. De har en stabil konstruktion i 1,25-1,5 mm plåt, där skjutplåten är tillverkad i kraftigare material. Lufttäthet uppnås genom att en tätningslist monteras invändigt. Konstruktionen på spjället skjuter enbart ut i en riktning, vilket gör att byggformen lämpar sig väl för små utrymmen.

Dimensioner finns som standard från 80 mm upp till 500 mm, men kan även tillverkas i andra storlekar.

jethatt

Jethattar

Våra jethattar är tillverkade i 0,9-1,25 mm galvaniserad plåt som standard. Större dimensioner är flänsade ihop på mitten för att förbättra stabiliteten. Fästplåtar är tillverkade i kraftig plåt för att minska de påfrestningar som uppstår i samband med vibrationer.

skyddstak

Skyddstak

Skyddstak placeras ovanpå uppstickande rörändar för att förhindra att regn kommer in i rörsystem. De är tillverkade i 0,9-1,25 mm galvaniserad plåt som standard.

ljuddämpare

Ljuddämpare

Våra rörljuddämpare har en invändig perforerad plåt för att öka slitstyrkan och kan levereras med eller utan baffel för ökad ljuddämpning. 100 mm isolering är standard. Även rektangulära ljuddämpare produceras. Dessa kan anpassas efter kundens behov med t.ex. ett flertal bafflar för ökad prestanda.

rektangulära kanaler

Rektangulära kanaler

Rektangulära kanaler tillverkas i alla dimensioner och kan isoleras efter behov. Dessa monteras med gejd som standard, men har även tillverkats för att fästas ihop med fläns.

Egen tillverkning

Fabriken ligger centralt i Småland, några mil norr om Växjö. Vi tillverkar spånutsugningssystem i både galvaniserat, rostfritt och svartplåtsutförande, från 0,7 mm till 3 mm. Till den egna tillverkningen hör bland annat rörsystem, cykloner och rotorslussar. I tillverkningen används en CAM-utskärningsmaskin i samband med plåtutbredningsprogram för att effektivt kunna säkerställa en god passform och hög kvalitet redan i början av tillverkningsprocessen.

Enstyckstillverkning och kundspecifika lösningar görs på förfrågan eller då behov uppstår. Dessa sparas även i en databas för att kunna tas fram och anpassas till nya applikationer och förutsättningar.