Produkter

 

2400 Cyklon  

Cykloner

Våra cykloner är grovavskiljare som har dimensionerats för att ha en mycket god avskiljningsförmåga. Kan levereras med eller utan ett kraftigt benstativ för uppställning på underliggande balkstativ eller placering direkt på betongplatta.

De är tillverkade i 2-3 mm svartplåt och är sektionsbyggda för högre stabilitet och lägre ljudnivå. Cyklonerna är lämpade för såväl övertryck som undertryck.

Cyklonerna finns i ett flertal storlekar upp till 45 000-55 000 m3/h, beroende på applikation.

NPRV-B1000

 
NPRV-S500

 

Rotorslussar

NPRV-B
NPRV-B är en enhet för trycklös utmatning av material mellan två system, exempelvis cyklon till underliggande transportledning. Den har en kraftig och slagtålig rotor med en massiv axel som kärna.

Vändbara och slitstarka gummilameller i naturgummi medför lägre driftskostnader. Gummit kan även fås i polyuretan för ytterligare slitstyrka och hållbarhet.

  • Slusshuset är demonterbart i fyra delar för att underlätta service och underhåll.
  • Rotorslussen kan förses med en givare för automatisk rotationsövervakning.
  • Innan alla enheter lämnar fabrik har de provkörts och godkänts i en kvalitetskontroll för att ge en nöjd kund.

Information om NPRV-B kan laddas ner här.

NPRV-S

NPRV-S är en enhet för trycklös utmatning av material mellan två system, exempelvis cyklon till underliggande transportledning. Slussen levereras som standard med lameller i naturgummi men gummit kan fås i polyuretan för ytterligare slitstyrka och hållbarhet.

  • Rotorslussen kan förses med en givare för automatisk rotationsövervakning.
  • Innan alla enheter lämnar fabrik har de provkörts och godkänts i en kvalitetskontroll för att ge en nöjd kund.
  • Slusshuset är demonterbart i fyra delar för att underlätta service och underhåll.

 Information om NPRV-S kan laddas ner här.

Manuellt skjutspjäll

Automatiskt skjutspjäll

 

Spjäll

Bland våra spjäll finns både manuella skjutspjäll och pneumatiska automatspjäll. De har en stabil konstruktion i 1,25-1,5 mm plåt, där skjutplåten är tillverkad i kraftigare material. Lufttäthet uppnås genom att en tätningslist monteras invändigt. Konstruktionen på spjället skjuter enbart ut i en riktning, vilket gör att byggformen lämpar sig väl för små utrymmen.

Dimensioner finns som standard från 80 mm upp till 500 mm, men kan även tillverkas i andra storlekar.

Spånfläkt  

Spånfläktar

Vi samarbetar med olika fläktfabrikanter för att få fram en lämplig och prisvärd fläkt för den enskilda kundens specifika behov. Både fläktar för transport av stofthaltig luft och renluftsfläktar finns att tillgå, såväl medel-, som högtrycksfläktar.
   

Filter

Nikolaussons Plåtslageri AB säljer och monterar ett flertal olika filtertyper och anpassar dessa efter vad som krävs, och förväntas krävas, i framtiden. Detta kan med fördel användas för att spara energi i form av värme. Det är även väl lämpat för tätort och placering där kraven på låga stoftutsläpp är höga.
   

Rörsystem

Rörsystem från 0,7-1,5 mm i galvaniserad plåt och rörsystem i 1,5-3 mm i svartplåt finns som standard i sortimentet. Detta gäller för såväl rör och övergångar som böjar och grenrör.
 Jethatt  

Jethattar

Våra jethattar är tillverkade i 0,9-1,25 mm galvaniserad plåt som standard. Större dimensioner är flänsade ihop på mitten för att förbättra stabiliteten. Fästplåtar är tillverkade i kraftig plåt för att minska de påfrestningar som uppstår i samband med vibrationer.
 Regntak  

Skyddstak

Skyddstak placeras ovanpå uppstickande rörändar för att förhindra att regn kommer in i rörsystem. De är tillverkade i 0,9-1,25 mm galvaniserad plåt som standard.
 Ljuddämpare  

Ljuddämpare

Våra rörljuddämpare har en invändig perforerad plåt för att öka slitstyrkan och kan levereras med eller utan baffel för ökad ljuddämpning. 100 mm isolering är standard. Även rektangulära ljuddämpare produceras. Dessa kan anpassas efter kundens behov med t.ex. ett flertal bafflar för ökad prestanda.
   

Rektangulära kanaler

Rektangulära kanaler tillverkas i alla dimensioner och kan isoleras efter behov. Dessa monteras med gejd som standard, men har även tillverkats för att fästas ihop med fläns.
   

Spisrör

Vårt plåtutbredningsprogram lämpar sig även väl för tillverkning av spisrör och tillhörande övergångar och genomföringar. Dessa tillverkas efter beställning och är ingen lagervara.