Plåtslageri

Byggnadsplåtslageri

En del av verksamheten grundar sig fortfarande på traditionellt byggnadsplåtslageri. Vi utför bl.a. bandtäckningar, plåtinklädnader och takavvattning.


Ventilation

Vi utför vanlig luftventilation för både enskilda hushåll, hyresfastigheter och företag. Från fläktkåpor och avdunstningshuvar till fyrkantiga och industrier - både cirkulära och fyrkantiga kanaler, såväl isolerade som oisolerade.